Charakterystyka architektury średniowiecznej

Gotyk posiadać będzie szeroką gamę charakterystycznych dla siebie cech, gdzie rozróżnić będzie trzeba jednak budownictwo sakralne oraz świeckie. Mimo wszystko ten pierwszy typ budownictwa, budownictwa sakralnego, cały czas cieszy się o wiele większa popularnością i to właśnie w przypadku niego wyróżnić będzie można charakterystyczne cechy gotyku, do których zaliczymy przede wszystkim strzelistość kościołów, co sprawia wrażenie jakby wyrywały się one ku górze i chciały unieść do Boga, czy też sięgnąć nieba, by przybliżyć Stwórcę wiernym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne