Style architektury średniowiecznej

W czasie średniowiecza powstały i spopularyzowały się trzy oddzielne style jeśli chodzi o budowanie i projektowanie obiektów, przede wszystkim tych sakralnych. Wyróżnić możemy następujące po sobie, a mianowicie architekturę przedromańską, romańską oraz gotycką, gdzie ta ostatnia z pewnością posiadała największy wpływ na kształtowanie się kolejnych elementów europejskiej architektury. Każdy z tych stylów przez pewien okres cieszył się swoją popularnością, jednak mimo wszystko najdłuższy okres trwania to właśnie czas kiedy powszechnie znany był gotyk.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne