Dziennikarstwo

Dziennikartwo jest dość popularnym kierunkiem studiów humanistyucznych, choć praktyka pokazuje, że dziennikarzami zostają nie rzadziej osoby, nie mające wykształcenia dokładnie z zakresu dziennikarstwa. Istnieje wiele specjalizacji w dziennikarstwie: polityka, kulutra, gospodarka, sport, i inne. Studenci dziennikarstwa muszą się nastawić na sporą ilość pisania, zgłębiania wiedzy w zakresie języka polskiego, socjologii, politologii a także kulturozanwsta. Dziennikarze-studenci powinni odbyć w czasie studiów praktyki w redakcjach. Następnie mogą rozwijać się zawodowo w wybranym segmencie dziennikarstwa, np. dziennikarstwo prasowe, agencyjne, fotograficzne, radiowe, telewizyjne i internetowe.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne