Kierunki Humanistyczne

Studia na kierunkach humanistycznych, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są przede wszystkim dla umysłów ścisłych. Krajowe uczelnie od lat oferują całe mnóstwo kierunków humanistycznych z jeszcze większą ilością specjalizacji. Do kierunków humanistycznych zaliczymy przede wszystkim takie kierunki jak: archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, dziennikarstwo muzyczne, dziennikarstwo sportowe, etnologia, filozofia, filozofia z etyką, historia, historia sztuki, komunikacja społeczna, ochrona dóbr kultury, wiedza o teatrze, wschodnoznawstwo. Absolwenci studiów o kierunkach humanistycznych dysponują ogólną wiedzą humanistyczną, a pracę mogą znaleźć w następujących sektorach: stanowisko pomocniczo twórcze w przemyśle rozrywkowym, specjalista w instytucjach artystycznych, menedżer w mediach elektronicznych i tradycyjnych, menedżer w biznesie, kinematografia, telewizja, instytucje pozarządowe, fundacje, menedżer w strukturach samorządowych i administracji publicznej, działy marketingu i PR, agencje reklamowe, domy mediowe, itp. Ponadto absolwent takich studiów przygotowany jest do założenia własnej działalności gospodarczej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne