Etnolingwistyka

W czasie studiów na kierunku etnolingwistyka bada się związek pomiędzy formalną stroną języka i jego strukturą a językiem w kulturze i społeczeństwie, która się danym językiem posługuje. Zazwyczaj studia dają możliwość studentowi zdobycie wiedzy o kulturowości danego regionu, opanowanie minimum dwóch języków, z czego jeden jest nietypowy, np. arabski, chiński, łotewski, koreański, tajlandzki, wietnamski lub nowogrecki. Przedmioty na takich studiach nalezą do typowo filologicznych, a więc są to: filozofia, wstęp do językoznawstwa, etnologia, praktyczna nauka języka, kultura danego obszaru językowego, lingwistyka, itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki filologiczne