Filologia japońska

Japonia to potężny gospodarczo kraj, dodatkowo o bogatej i niezwykłej kulturze, tradycjach i historii. Ponadto jest to kraj wciąż rozwijających się technologii, co skutkuje także błyskawicznym unowocześnianiem się mieszkańców Japonii. W Polsce kultura Japonii to pasja wielu młodych ludzi, co przekłada się także w stosunkowo dużą ilość kandydatów na jedno miejsce na kierunku filologia japońska (ostatnio jest to 12-13), choć wynikać to może też z faktu, że nie ma zbyt wiele uczelni mających w swojej ofercie ten dość egzotyczny kierunek. W czasie studiów wykładane są wszelkie typowo filologiczne przedmioty wraz z wiedzą o tym kraju. Absolwenci japonistyki zostają najczęściej tłumaczami lub specjalistami w zakresie wiedzy o Wschodzie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki filologiczne