Etnologia

Etnologia jest dziedziną wywodzącą się z antropologii, czyli nauki o człowieku i kulturze człowieka. Jednym z jej głównych zadań jest klasyfikacja ludów w oparciu o cechy środowiskowe i kulturowe, a także opisywanie poszczególnych kultur. Etnologia zajmuje się także porównywaniem kultur z całego świata, i bada człowieka jako jednostkę społeczną i kulturową. Dzisiaj etnologia zajmuje się także mechanizmami funkcjonowania kultury (w tym kultury masowej i popularnej), ruchami etnicznymi, religijnymi, narodowościowymi, a także zjawiskami odpowiedzialnymi z globalizacją kultury. Studia te sprawdzą się dla osób interesujących się kulturą i etnologią.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne