Kierunki studiów

Niemal każdy maturzysta w końcu będzie musiał wybrać jakiś kierunek studiów. Jednak w jaki sposób dokonać wyboru, by nie żałować tego przez kilka najbliższych lat? Jak uniknąć sytuacji, w której w środku studiów stwierdzimy, że się tu nie nadajemy i to nie jest tak naprawdę to, co chcieliśmy robić? Jak widać wybranie kierunku studiów jest wyzwaniem. Tym bardziej, że wiele uczelni zachęca do studiowania na proponowanych przez nie kierunkach właśnie ich różnorodnością i rozmaitością specjalności. Ogólnie kierunki studiów możemy podzielić na kilka lub kilkanaście głównych kategorii wiążących się z najpopularniejszymi dziedzinami. Są to przede wszystkim: kierunki przyrodnicze, hotelarstwo z turystyką i sportem, kierunki pedagogiczne, kierunki techniczne, kierunki medyczne, kierunki filozoficzne, kierunki humanistyczne, kierunki prawnicze i administracyjne, kierunki marketingowe, kierunki społeczne, kierunki mundurowe i ochroniarskie oraz kierunki teologiczne. Do najpopularniejszych jednak należą studia na następujących kierunkach: matematyczno-informatyczne, filologiczne, humanistyczne, społeczne, marketingowe, a także ekonomiczne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki