Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna to kierunek który został stworzony z myślą o rozwijaniu kultury komunikacji. Uwzględnia on nie tylko klasyczne wyksztłacenie z zakresu filozofii, ale także wiedzę w zakresie rozwijania umiejętności komunikacyjnych i przygotowuje do świadomych dyskusji w strukutrach demokratycznych w oparciu o twórcze i krytyczne myślenie. Najczęstsze przedmioty na kierunku komunikacja społeczna to: wstęp do filozofii, epistemologia, etyka, estetyka, teoria i filozoofia komunikacji, logika, filozofia społeczna, filozoficzne podstawy komunikacji, teoria negocjacji, historia filozofii, etyka, ontologia, zachowania komunikacyjne, atropologia komunikacji, socjologia komunikacji, etyka działania i dyskursu społecznego, media współczesne, elementy teorii argumentacji, filozofia języka, językoznawstwo, prawo autorskie i prasowe, filozofia umysłu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne