Periodyzacja

Periodyzacja, czyli inaczej mówiąc to chronologiczny zapis dziejów oraz jednocześnie ich podział na kolejne epoki historyczne. Klasyczny podział epok dla historii starego kontynentu wyróżniać będzie starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, czyli renesans, oświecenie i tak dalej oraz historię najnowszą. Dla różnych obszarów naszej planety występować będą różne periodyzacje, na przykład dla historii Azji, Afryki, Arktyki i kolejnych kontynentów, gdzie podziały te będą się od siebie różniły w zależności od kluczowych wydarzeń historycznych w dziejach danych rejonów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Historia