Historia prawa

Jest z całą pewnością jedną z dyscyplin historycznych, oraz powiązana bezpośrednio z prawoznawstwem. Nauka zajmować będzie się przede wszystkim badaniem tego jak na przestrzeni wieków wyglądał rozwój szerokiej gamy instytucji publicznych oraz prawnych, czy też prawa prywatnego od czasów starożytnych aż do współczesności. Jako osobna gałąź nauki historia prawa wyodrębniła się na początku wieku dziewiętnastego. W strukturze nauk historycznych i prawnych, wyróżniać będzie się powszechną historię prawa oraz państwowości, historię państwa oraz danego obszaru oraz naukę praw prywatnych i doktryn politycznych, jak widać więc podział ten z czasem staje się coraz bardziej rozdrobnionym i dokładniejszym, dzieje się tak między innymi przez ciągły rozwój i ewolucję nauki, a także zdobywanie coraz większej ilości informacji, dzięki coraz nowszym i rzetelniejszym technikom badawczym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Historia