Językoznawstwo

Lingwistyka będzie jedną z dziedzin wiedzy, która zaliczana jest do działu nauk humanistycznych, zajmująca się badaniem istoty, rozwoju oraz budowy poszczególnych języków. Specjalistę z zakresu lingwistyki nazwiemy językoznawcom, czy też lingwistą. Wyróżnić będziemy mogli wiele rodzajów i typów lingwistyki, gdzie w zależności od nich przedmiotem badań będzie między innymi forma języka w obecnych czasach, czy też jego historia, próba budowania modeli, które służyć mogą opisywaniu poszczególnych języków, czy też wdrażanie wiedzy teoretycznej z zakresu lingwistyki w praktyce. W skład lingwistyki ogólnej, czy też inaczej teoretycznej wchodzić będą przede wszystkim gramatyka, składnia, fonetyka, fonologia oraz kilka różnych rodzajów lingwistyki, między innymi porównawcza, stosowana oraz historyczna. Badania lingwistyczne prowadzone są przez specjalistów z naprawdę szerokiej grupy dziedzin, gdzie nie zawsze będzie występowała po między nimi zgodność. Lingwistyka jest dziedziną wiedzy, wokół, której trwają bardzo częste spory, co do jej pojmowania, sposobu prowadzenie badań oraz ujęcia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Językoznawstwo