Początki makroekonomii

Gospodarka narodowa jako przedmiot zainteresowania naukowców pojawiła się już w czasie szesnastego wieku. W tym czasie bogactwo danego kraju utożsamiane było z kumulowaniem metali szlachetnych. Próby ujęcia całościowo gospodarki zauważyć będziemy mogli także w późniejszych wiekach, a oprócz tego w ekonomii klasycznej. Do wspólnych cech tych prób wyjaśnienia funkcjonowania gospodarki jest podejście od strony najmniejszych i pojedynczych rynków oraz wszystkich uczestników biorących udział w kształtowaniu gospodarczych zjawisk. Wszystkie z teorii przyjmowały, że zachowanie gospodarki będzie tożsame z zachowaniami indywidualnych podmiotów, a różnić będą się one jedynie skalą zachodzących zjawisk. Charakterystyczne dla makroekonomii podejście do gospodarki jako ogółu i próba jej opisywania za pomocą zagregowanych wielkości ukształtowało się jednak stosunkowo niedawno, a mianowicie w okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej oraz pod koniec wielkiego kryzys gospodarczego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne