Politologia

Politologię inaczej określać będziemy mianem nauk politycznych. Jest to jedna z dyscyplin społecznych dziedzin wiedzy, która zajmuje się przede wszystkim politologią w jej szerokim ujęciu. W tym przypadku rozumiana będzie ona jako całokształt działalności wiążącej się z posiadaniem i jednoczesnym sprawowaniem politycznej władzy, a oprócz tego także z jej funkcjami, rolami w życiu społecznym oraz teorią jej organizowania, funkcjami i charakterem państwa i wieloma, wieloma innymi tym właśnie podobnymi. Do trzech najważniejszych pojęć, czy też kategorii badawczych w politologii zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim polityką, a oprócz niej także władzę i jednostkę państwową. Znaczenie nauk politycznych będzie w głównej mierze teoretyczne, przyczynia się to do rozwijana nauk s swej dziedzinie i jednocześnie w dziedzinach pokrewnych. Mają jednak także znaczenie o podłożu czysto praktycznym dostarczając między innymi analiz zarówno rządzącym jak i tym, którymi się rządzi. Politolodzy pełnić będą w tym przypadku swoistą rolę ekspertów w zakresie polityki, ekonomii politycznej, jej historii, historii myśli społecznej i wielu, wielu innych pokrewnych dziedzin.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki politologiczne