Problemy badawcze

W celu określenia głównych celów badawczych politologii sporządza się specjalne listy podstawowych zagadnień dotyczących tejże dziedziny wiedzy, które z drobnymi uaktualnieniami funkcjonują od czasu zakończenia drugiej wojny światowej. Do głównych zagadnień zaliczymy teorię polityczną, działalność instytucji politycznych, partie i grupy polityczne, czy też stosunki międzynarodowe. Wszystkie z nich będą dodatkowo rozgałęziać się na dodatkowe i bardziej szczegółowe czynniki posiadające także bardzo duży wpływ na zakres badań politologicznych. Oprócz tego polska literatura wyróżniać będzie pięć innych działów politologicznych, a mianowicie teorię polityki, systemy polityczne, politykę szczegółową, stosunki międzynarodowe oraz ruchy polityczne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki politologiczne