Działy ekonomii

Obecna myśl ekonomiczna jest tak rozbudowana, że dzielić będzie ona całą naukę na dwa działy Mirko oraz makroekonomię, które także będą dosyć rozległymi. W dzisiejszych zasadach ekonomiści, przy uwzględnieniu jednocześnie oddziaływań i napływów z handlu zagranicznego i powiązań gospodarki światowej dodatkowo wyróżniać będą międzynarodowe stosunki gospodarcze, których głównym celem jest uwzględniani wpływów międzynarodowych wymian handlowych na gospodarkę w państwie oraz gospodarkę w ujęciu globalnym, jest to więc jeden z działów ekonomii, który zajmować będzie się gospodarką całego świata oraz jednocześnie jego ekonomią. Pod pojęciem ekonomii pozytywnej natomiast rozumieć będziemy przede wszystkim stwierdzenia, które są naukowym i obiektywnym zdefiniowaniem zasad funkcjonowania gospodarki, natomiast sądy ekonomiczne opierać będą się w tymże przypadku na subiektywnych systemach wartościowania. Określać będzie się je natomiast mianem ekonomii normatywnej. Nie są to jednak wszystkie z działów ekonomicznych, wyróżnić można jeszcze obok tych wcześniej wymienionych ekonomię sztuki, która dotyczy zagadnień czysto politycznych. Wiąże naukę ekonomii z naukami normatywnymi i stawiać będzie przed sobą kilka elementarnych pytań. Przede wszystkim pytań o to jakie są dokładne cele normatywne oraz w jaki sposób funkcjonuje gospodarka i jak najlepiej cele takowe osiągnąć. Mówiąc ogólnie jest to więc połączenie wszystkich wymienionych wcześniej dziedzin ekonomicznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne