Ekonomia

Ekonomia zaliczana będzie do grupy nauk społecznych, której głównym zadaniem będzie analiza oraz opisywanie produkcji, konsumpcji oraz dystrybucji dóbr na rynku. Według podstawowych założeń ekonomia będzie nauką o jednostce i społeczeństwie oraz ich decyzjach o wykorzystywaniu posiadanych zasobów. Termin ekonomia sam w sobie natomiast wywodzić będzie się z języka greckiego i oznaczać będzie regułę, czy też prawo. Pierwszy raz pojawiać będzie się w dziełach jednego z greckich myślicieli. Starożytni przez słowo to rozumieli jednak przede wszystkim zasady prowadzenia swoich gospodarstw domowych – z czasem myśl ekonomiczna ewoluowała jednak o wiele dalej i obecnie posiadać będziemy szeroką ilość działów ekonomicznych. Do głównych z nich zaliczymy marko i mikroekonomię, które zajmować będą się rozpatrywaniem całkowicie innych zagadnień z zakresu ekonomii. Oprócz tego wyróżnić możemy jeszcze ekonomię gospodarczą, ekonomię pozytywną, sztukę ekonomii, ekonomię normatywną i wiele, wiele więcej jej różnych rodzajów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne