Normalizacja

Inaczej jest to standaryzacja. Określa się tak działalność, która polega przede wszystkim na analizowaniu wyborów, usług, jak i procesów dla zapewnienia swoistej zgodności i zamienności, bezpieczeństwa użytkowania, a także funkcjonalności i użyteczności, jak i ograniczania zbędnej różnorodności zjawisk. Celem owej normalizacji jest głównie zastosowanie w produkcji w miarę jednolitych wzorców, przez co obniża się koszty, umożliwia szybką produkcję masową, współpracę licznych urządzeń producentów, a także zamianę zużytych części, jak i ułatwienie dokonywanych zamówień handlowych. Etapami owej normalizacji są przede wszystkim: klasyfikacja poprzez podobieństwa cech danego produktu, unifikacja, a więc ujednolicanie cech produktów dla ich ewentualnej zamienności, a także typizacja, a więc ujednolicenie konstrukcji samej w sobie dla uproszczenia produkcji, zmniejszenia jej kosztów i ułatwienia eksploatacji danych produktów. Na terenie naszego kraju pierwsze normalizacje pojawiły się w latach dwudziestych dwudziestego wieku.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania