Psychologia

Psychologia nie należy do najłatwiejszych dziedzin i studia w tym zakresie wymagają od studenta wielu predyspozycji. Zajmuje się ona badaniem tego, co rządzi ludzkim zachowaniem, a także zjawiskami psychicznymi. Kandydat musi wykazywać zainteresowanie i pewną wiedzę w zakresie analizy, jak również interpretacji zachowań człowieka. Wykształcony psycholog powinien umieć zobaczyć to, co człowiek w sobie skrywa, zdiagnozować jego zachowania i w razie potrzeby pomoc. Inne cechy psychologa to empatia i bycie otwartym na problemy innych. Po studiach absolwent może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, ośrodkach terapeutycznych, firmach szkoleniowych, szkołach, mediach, itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne