Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo należy do grupy dziedzin humanistycznych i zajmuje się przede wszystkim badaniem kultury. Osoby udające się na ten kierunek powinny interesować się różnymi przejawami kultury i sztuki, a więc teatrem, literaturą, filmem, malarstwem, itp. Na studiach takich stawia się na kształcenie w zakresie samodzielnego myślenia, formułowana sądów odnośnie dzieł, a także odnajdowania nawiązań wśród różnych dziedzin kultury i sztuki. Studenci kulturoznawstwa będą zgłębiali swoją wiedzę na takich przedmiotach jak: estetyka, wiedza o sztuce i literaturze, filozoficzne podstawy kulturoznawstwa, metodologia badań kulturoznawczych, kultura w naukach humanistycznych i społecznych, teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze, podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej, filozofia kultury, podstawy erystyki, instytucje kulturalne i ich zasady, antropologia kultury, współczesny rynek kultury i sztuki.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne