Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe są dziedziną nawiązującą do nauk politycnzych i społecznych. Studia takie dotyczą relacji tworzonych ponad granicami krajów. Osoba udająca się na takie studia musi orientować się temacie stosunków politycznych, które panują pomiędzy poszczególnymi państwami, a także kojarzyć ich kontakty finansowe, kulturalne, gospodarcze, czy naukowe. Obecnie jest to kierunek dosyć modny, uznawany za ambitny, jednak jednocześnie wymagający. Studenci kierunku stosunki międzynarodowe będą mogli wybierać sposród wielu specjalności, do których należą m.in.: międzynardowoe stosunki polityczne, europeistyka, amerykanistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne