Socjologia

Socjologia jest nauką odnoszącą się do społeczeństwa – jego funkcjonowaniu i zmianach. Przedmiotem badań socjologów są głównie grupy społeczne i podziały w społeczeństwie. Ponadto socjlogia zajmuje się człowiekiem jako jednostką i relacjami między ludźmi. Osoba kandydująca na ten kierunek powinna potrafić obserwować ludzkie zachowania i je odpowiednio interpretować i analizować. W czasie studiów do najważniejszych przedmiotow należą: podstawy socjologii, systemy, antropologia kulturowa, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa, ekonomia, historia myśli socjologicznej i myśli społecznej, psychologia społeczna, statystyka, metody badań społecznych, etyczne problemy zawodu socjologa, współczesne teorie socjologiczne, filozofia, logika, techniki komputerowej analizy danych, zróżnicowanie społeczne, procedury badań ewaluacyjnych, globalne procesy społeczne, itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne