Astrofizyka

Astrofizyka jest jedną z dziedzin granicznych pomiędzy astronomią oraz fizyką, która zajmowała będzie się badaniem czysto fizycznych procesów, jednak w skali astronomicznej, a oprócz tego także prawami i budową obiektów astronomicznych. Podstawowym tematem badań jeśli chodzi o tą odmianę fizyki będą procesy zachodzące we wszechświecie, szczególnie jeśli chodzi o takie obiekty jak gwiazdy, galaktyki oraz wiele, wiele innych. Badania dotyczące ewolucji wszechświata oraz ewolucji gwiazd będą jednymi z podstawowych zagadnień. Astrofizyka pojmuje wszechświat jako jedne wielkie i cały czas nieodkryte laboratorium fizyczne, w którym zachodzą procesy nie znane nam między innymi z perspektywy naszej planety. Obecne obserwacje astronomiczne wymagać będą fizycznej interpretacji przy jednoczesnym włączeniu całej wiedzy z zakresu fizyki od mechaniki klasycznej zaczynając, poprzez kwantową, aż do fizyki jądrowej. Astronomia sama w sobie posiada bardzo długą historię, jednak wyodrębnienie się astrofizyki jako osobnej dziedziny nauk to okres kilku ostatnich stuleci, kiedy miejsce miał gwałtowny rozwój między innymi tychże właśnie dziedzin wiedzy jak i wielu, wielu innych, które będą uznawane za pomocnicze.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Fizyka