Organizacje

W przypadku organizacji przedmiot zarządzania kształtować będzie się trochę inaczej. Do ich głównych zadań należało będzie systematyzowanie działań uczestników, których zrzesza w takowy sposób aby misja realizowana była efektywnie i pozwalała na osiąganie pożądanych wyników. Przedmiotem zarządzania ogólnego będzie natomiast organizacja w jej całościowym ujęciu. Do zadań zarządzania ogólnego zaliczyć będziemy mogli strategiczne formy zarządzania, kształtowanie struktur o charakterze organizacyjnym i administrowanie zasobami ludzkimi oraz posiadanymi aktywami, co także będzie jednym z ważniejszych wyróżnianych aspektów. Oprócz tego w nowych zasadach zarządzania nacisk kłaść będzie się na przywództwo.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania