Przedmiot zarządzania

Przedmioty zarządzania definiować będą wiele jego właściwości, między innymi fakt, że podmiot odpowiadający za zarządzanie nie zawsze musi być tym, który odpowiedzialny jest jednocześnie za wyznaczanie celów. Przykład takiej sytuacji najlepiej opisać można na podstawie organizacji wojskowej, która posiada określone misje do wykonania, ale ani ona sama, ani też dowódcy, którzy w tym przypadku pełnią rolę jednostek zarządzających nie formułują osobiście celów takowych misji. Formułować będą oni natomiast zadania, oraz określają najwyższe z wartości oraz cele, czyli wyniki, które muszą zostać osiągnięte. Przykład takowy będzie nam obrazował przede wszystkim fakt, że organizacja jest środkiem służącym do osiągania celów, a więc jest to przedmiot zarządzania. Inne z typowych przedmiotów zarządzania, które posiadają własną i określoną tożsamość to głównie gospodarstwo, jednostka, czy też grupy społeczne. Zazwyczaj wypełniać będą one funkcje klasyczne jeśli chodzi o zarządzanie. Z wyjątkiem poszczególnych przypadków takich jak między innymi zarządzanie budżetem osobistym osiąganie zamierzonych celów i wyników zależne będzie od działania także innych podmiotów i jednostek. Warunkuje to między innymi fakt, że zarządzanie obejmuje dodatkowo relacje i związki zawierane pomiędzy podmiotem, a otoczeniem, w którym przychodzi mu działać. Każdy z podmiotów podczas swojego działania wykorzystuje poszczególne zasoby, które także stanowić będą jeden z przedmiotów zarządzania.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania