Zarządzanie

Od początku wieku dwudziestego, czyli od momentu kiedy prowadzone były próby oparcia zarządzania o podstawy naukowe, aż do połowy tego samego wieku będziemy mówili o zarządzani klasycznym. W okresie tym pojmowane było ono przede wszystkim jako szereg działań kierowniczych, które obejmować miały takie sekwencje postępowań, jak planowanie działań ich organizacja, motywowanie do ich wykonywania oraz kontrolowanie kadr pracowniczych. Funkcje te, jak wcześniej wspomniano zwane klasycznymi, wyróżnione zostały po raz pierwszy przez jednego z teoretyków tejże nauki, a mianowicie Fayola. Jednakże podejście do teorii zarządzania od tego czasu uległo znacznym i dość radykalnym zmianom. Najogólniejsza definicja będzie więc zawierała w sobie elementy podstawowe, stwierdzające, że zarządzanie to sztuka, czy też umiejętność praktyczna stosowania środków dla osiągnięcia celów, które są z góry wyznaczone. Zarządzanie definiowane będzie jeszcze na wiele, wiele innych sposobów, jednak te, które zostały wymienione są spotykane najczęściej i najczęściej stosowane.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania