Nauki zarządzania

 • Marketing

  Marketing

  Jest to handel wychodzący naprzeciw klienta, który próbuje dogodzić potrzebom klienta. W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i oczekiwania są najważniejszym elementem biznesu. Marketing ma wiele definicji naukowych. Jednak […]

  continue reading →
   
 • Audyt

  Audyt

  Jest to ocena danej osoby systemu, projektu, organizacji, produktu. Przeprowadza się go, aby upewnić się co do prawdziwości i rzetelności informacji oraz ocenę kontroli wewnętrznej. Ocenia się czy przedmiot audytu […]

  continue reading →
   
 • Logistyka

  Logistyka

  Jest to proces planowania, realizowania i kontrolowania ekonomicznego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu wyjazdu do punktu dostarczenia w celu zaspokojenia wszelkich wymagań klienta. Działania logistyczne […]

  continue reading →
   
 • ZARZĄDZANIE

  ZARZĄDZANIE

  Jest jedną z nauk ekonomicznych i było do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku uważane jako działanie kierownicze. Obejmowało planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Pierwszym klasykiem zarządzania był Henri Fayol. Jednak pogląd […]

  continue reading →
   
 • Implementacja

  Implementacja

  Jest to część procesu decyzyjnego. Znajduje się ona na wyjściu systemu. Przede wszystkim polega na urzeczywistnieniu podjętej już decyzji poprzez zastosowanie dobrze dobranych środków do tego celu. Jeśli pominie się […]

  continue reading →
   
 • Moment zatrzymania

  Moment zatrzymania

  Stosowany jest on przede wszystkim w teorii prawdopodobieństwa, jako specjalnego rodzaju zmienna losowa. Jest to reguła zatrzymania bądź momenty zatrzymania, które analizowane i wykorzystywane są też w statystyce czy w […]

  continue reading →
   
 • Problem sekretarki

  Problem sekretarki

  Stosowane jest to w statystyce, teorii decyzji oraz w teorii gier. Inaczej określany jako problem wyboru najlepszego obiektu bądź problem łowcy osadu. Jest to swoista selekcja najlepszej propozycji z określonego […]

  continue reading →
   
 • Racjonalna ignorancja

  Racjonalna ignorancja

  Termin ten bardzo często spotykany jest w ekonomii, szczególnie w przypadku teorii publicznego wyboru. Wykorzystywana jest również racjonalna ignorancja w innych dziedzinach, które badają kryteria racjonalności decyzji, jak psychologia, prakseologia […]

  continue reading →
   
 • Decydent

  Decydent

  Odnosi się do podmiotu procesu decyzyjnego, a więc podmiotu, który dokonuje wyboru ostatecznego wariantu decyzji w określonej kwestii. Najczęściej jest to człowiek, a więc po prostu my, kiedy podejmujemy jakąkolwiek […]

  continue reading →
   
 • Analiza ryzyka

  Analiza ryzyka

  Celem tego zjawiska jest określenie, a także oszacowanie swoistego prawdopodobieństwa, jak i potencjalnych skutków ewentualnego niepożądanego zjawiska, jakie może się pojawić. Jest to swoiste działanie, które skierowane jest na obniżenie […]

  continue reading →