Marketing

Jest to handel wychodzący naprzeciw klienta, który próbuje dogodzić potrzebom klienta. W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i oczekiwania są najważniejszym elementem biznesu. Marketing ma wiele definicji naukowych. Jednak najprościej jest to działanie mające na celu wynajdywanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Nazwą tą określa się też dziedzinę wiedzy analizującą wspomnianą działalność. W ramach marketingu można wyróżnić następujące zagadnienia jak odnajdywanie i ocenianie możliwości rynkowych, opracowywanie produktu oraz strategii dystrybucji, przygotowanie strategii ceny i promocji, reklama i informacja o produkcie. Działania marketingowe dzieli się na cztery typy jak marketing mix. A jest to cena, produkt, dystrybucja i promocja. W strategii Jaya Abrahama wyróżnia się trzy sposoby zwiększania zyskowności firmy poprzez działania marketingowe, jak pozyskiwanie nowych klientów, sprawić by klient więcej kupował, częściej kupował. Marketing jest obecnie nadal niezwykle popularny.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania