Logistyka

Jest to proces planowania, realizowania i kontrolowania ekonomicznego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu wyjazdu do punktu dostarczenia w celu zaspokojenia wszelkich wymagań klienta. Działania logistyczne najczęściej obejmują obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, czynności manipulacyjne, czynności reparacyjne, zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych jak i składów, procesy zaopatrzeniowe, obsługę zwrotów, pakowanie, transport, składowanie, gospodarowanie odpadami. W ramach jednego przedsiębiorstwa jest to system logistyczny. Głównym celem działań logistycznych jest minimalizacja kosztów i maksymalny zysk, poprzez integrowanie poszczególnych elementów podmiotów, gdzie działa. Samo podejście logistyczne dzieli się na dwa typy, jak podejście klasyczne oraz integracyjne. Logistyka kiedyś była związana z wojskiem, ale jedną z pierwszych osób które zwróciły na nią uwagę był Peter Drucker.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania