Audyt

Jest to ocena danej osoby systemu, projektu, organizacji, produktu. Przeprowadza się go, aby upewnić się co do prawdziwości i rzetelności informacji oraz ocenę kontroli wewnętrznej. Ocenia się czy przedmiot audytu spełnia wymagania. Na zespół audytu składa się więcej niż jedna osoba. Wyróżnia się rodzaje audytu takie jak audyt operacyjny, finansowy, informatyczny, oprogramowania, jakości i wiele innych. Spotyka się też audyt działalności, systemu, zgodności, etyczny, personalny, energetyczny, ekologiczny, chociaż są one jeszcze dosyć rzadkie. Jest też podział na umiejętności audytu w jednostce jak wewnętrzny i zewnętrzny. W wielu firmach zanim produkt zostanie wypuszczony na rynek konsumencki przeprowadza się audyt, który pozwala zaznajomić się z wymogami klientów co do ceny czy proponowanego produktu. W przypadku małego zainteresowania produkt może nie zostać rozprowadzony lub nawet wycofany z rynku. Obecnie audyty stają się coraz popularniejsze, między innymi ze względu na ciągle zmieniające się przepisy prawne, które coraz częściej je wymuszają.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania