Nauki zarządzania

 • Logistyka

  Logistyka

  Jest to proces planowania, realizowania oraz kontrolowania przepływu surowców, materiałów i gotowych produktów, a także odpowiedniej informacji z miejsca pochodzenia do konsumpcji dla zaspokojenia wymagań danego klienta. Ma to się […]

  continue reading →
   
 • Przewozy kurierskie

  Przewozy kurierskie

  Inaczej jest to po prostu firma kurierska. Swoisty podmiot gospodarczy mieści się pod tą postacią, a który świadczy usługi w zakresie transportu różnego typu dóbr, przesyłek, dokumentów, paczek itp. Ma […]

  continue reading →
   
 • Audyt wewnętrzny

  Audyt wewnętrzny

  Definicję tego audytu przegotował The Institute of Internal Auditors, w skrócie IIA. Jest to niezależna działalność doradcza i weryfikująca. Jej celem jest przede wszystkim usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie pewnej […]

  continue reading →
   
 • Audyt operacyjny

  Audyt operacyjny

  Jest to badanie pod względem oszczędności, wydajności i skuteczności określonych operacji w przedsiębiorstwie. Jest to też badanie systemu kontroli wewnętrznej. Przede wszystkim skupia się tutaj działanie na ocenie efektywności zarządzania, […]

  continue reading →
   
 • Audyt informatyczny

  Audyt informatyczny

  Jest to swoisty proces zbierani i oceniania dowodów dla określenia czy dany system informatyczny i jego zasoby są właściwe dla ochrony majątku, utrzymywania integralności danych i dostarczania odpowiednich, rzetelnych informacji, […]

  continue reading →
   
 • Audyt jakości

  Audyt jakości

  Jest to badanie usystematyzowane i niezależne. Ma ono stwierdzić czy działania, które odnoszą się do jakości, jak i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami, a także czy ustalenia są […]

  continue reading →
   
 • Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny

  Jest to swoista ekspertyza odnosząca się do podejmowania i realizacji określonych przedsięwzięć, które mają zmierzać do zmniejszenia kosztów ogrzewania. Celem jest zalecenie i sprawdzenie konkretnych rozwiązań, głównie formalnych i technicznych, […]

  continue reading →
   
 • Audyt finansowy

  Audyt finansowy

  Jest to badanie sprawozdania finansowego. Dokonuje się tutaj analizy zestawu procedur i testów, które określają między innymi wartość sprzedaży, poziom zobowiązań, jak i wysokość środków pieniężnych, które nie są istotnie […]

  continue reading →
   
 • Audyt

  Audyt

  Tym terminem określa się ocenę danej osoby, organizacji, systemu, projektu, produktu bądź całego procesu. Jest on przeprowadzany przede wszystkim dla upewnienia się względem prawdziwości i rzetelności informacji, jak i swoistej […]

  continue reading →