Audyt jakości

Jest to badanie usystematyzowane i niezależne. Ma ono stwierdzić czy działania, które odnoszą się do jakości, jak i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami, a także czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. Cały audyt musi być udokumentowany, a także musi zostać wystawiona obiektywna ocena dla określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Celem jest ocena sytuacji w przedsiębiorstwie dla ewentualnego stwierdzenia nieprawidłowości i skorygowania ich na przyszłość.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania