Audyt informatyczny

Jest to swoisty proces zbierani i oceniania dowodów dla określenia czy dany system informatyczny i jego zasoby są właściwe dla ochrony majątku, utrzymywania integralności danych i dostarczania odpowiednich, rzetelnych informacji, osiągania efektywnych celów organizacji, oszczędnego wykorzystywania zasobów i stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej. Najczęściej stosowanymi normami w audytach informatycznych są: ISO 9001, ITIL oraz COBIT. Norma wyspecjalizowana w bezpieczeństwie informatycznym to ISO/IEC 27001.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania