Audyt operacyjny

Jest to badanie pod względem oszczędności, wydajności i skuteczności określonych operacji w przedsiębiorstwie. Jest to też badanie systemu kontroli wewnętrznej. Przede wszystkim skupia się tutaj działanie na ocenie efektywności zarządzania, a więc sposobu w jakim kierownictwo planuje swoje działanie, kontroluje realizację planów, ocena oszczędności i wydajności audytów, a także relacji między wynikami a kosztami. Może być to również porównanie czasu realizacji określonego zadania względem przygotowanego wcześniej harmonogramu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania