Audyt wewnętrzny

Definicję tego audytu przegotował The Institute of Internal Auditors, w skrócie IIA. Jest to niezależna działalność doradcza i weryfikująca. Jej celem jest przede wszystkim usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie pewnej dodanej wartości do całości. Ma on pomagać organizacji w osiągnięciu jej celów poprzez systematyczne oraz metodyczne ocenianie i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania całą organizacją. Ocena funkcjonowania dotyczy tutaj gospodarności, legalności, celowości, rzetelności, przejrzystości oraz jawności.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania