Audyt finansowy

Jest to badanie sprawozdania finansowego. Dokonuje się tutaj analizy zestawu procedur i testów, które określają między innymi wartość sprzedaży, poziom zobowiązań, jak i wysokość środków pieniężnych, które nie są istotnie zniekształcone w sprawozdaniu finansowym. Wielokrotnie audyt kojarzony jest z kontrolą w firmie, chociaż nie powinien. Audytor potrzebny jest szczególnie, gdy średnioroczne zatrudnienie na pełne etaty wyniosło minimum pięćdziesiąt osób, suma aktywów na koniec roku obrotowego przekroczyła dwa miliony euro, a także gdy przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów przekroczyły cztery miliony euro.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania