Logistyka

Jest to proces planowania, realizowania oraz kontrolowania przepływu surowców, materiałów i gotowych produktów, a także odpowiedniej informacji z miejsca pochodzenia do konsumpcji dla zaspokojenia wymagań danego klienta. Ma to się odbywać sprawnie i efektywnie. Okazuje się, że współczesne działania logistyczne mogą obejmować obsługę klienta, prognozowanie popytu i podaży, przepływ właściwej informacji, przepływ towarów i usług, kontrolę zapasów, realizowanie konkretnych zamówień, zaopatrywanie w części, pakowane, obsługę zwrotów, procesy zaopatrzeniowe, transport, składowanie, wyładowywanie i wiele innych. Ogólnie przedstawia to tak zwana reguła 7R z angielskiego, na którą składają się: właściwy produkt, właściwa ilość, właściwy stan, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy klient i właściwa cena. Czasami mówi się też o regule 4C, również z angielskiego, czyli potrzeby, koszty, wygoda zakupu i dostarczone informacje, a która to reguła odnosi się bezpośrednio do samej osoby danego klienta przedsiębiorstwa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania