Audyt

Tym terminem określa się ocenę danej osoby, organizacji, systemu, projektu, produktu bądź całego procesu. Jest on przeprowadzany przede wszystkim dla upewnienia się względem prawdziwości i rzetelności informacji, jak i swoistej oceny systemu kontroli wewnętrznej. Celem jest tutaj wyrażenie opinii względem określonej rzeczy lub osoby poprzez przeprowadzane testy. Wykorzystywane są tutaj głównie statystyczne metody doboru próby do badania. Ocena dokonywana jest przez kompetentny i niezależny zespół audytujący względem czy dany przedmiot (czasami też osoba) spełnia określone wymagania. Zespołem audytującym może być jedna lub więcej osób. Wyróżnia się kilka typów audytów, a mianowicie między innymi audyt operacyjny, finansowy, informatyczny, oprogramowania, jakości, działalności, systemu, zgodności, etyczny, personalny, energetyczny, ekologiczny, wewnętrzny i zewnętrzny i wiele innych. Audyt jest swoistą oceną zgodności między dawniej a dzisiaj. Weryfikuje się stan danego przedmiotu i czy dany cel został osiągnięty.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania