Moment zatrzymania

Stosowany jest on przede wszystkim w teorii prawdopodobieństwa, jako specjalnego rodzaju zmienna losowa. Jest to reguła zatrzymania bądź momenty zatrzymania, które analizowane i wykorzystywane są też w statystyce czy w analizie sekwencyjne. Wyróżnia się kilka typów momentów zatrzymania, jak przewidywalny, osiągalny, całkowicie nieosiągalny i kilka innych. Definicja przedstawiana jest w postaci wzoru typowo matematycznego, które nie będzie tutaj przytoczony. Moment zatrzymania jest ostatnio coraz częściej wykorzystywany w wielu dziedzinach matematycznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania