Racjonalna ignorancja

Termin ten bardzo często spotykany jest w ekonomii, szczególnie w przypadku teorii publicznego wyboru. Wykorzystywana jest również racjonalna ignorancja w innych dziedzinach, które badają kryteria racjonalności decyzji, jak psychologia, prakseologia czy nawet teoria gier. Racjonalna ignorancja występuje wtedy, gdy koszt jakieś informacji, głównie jej uzyskania dla podjęcia danej decyzji, jest wyższy od oczekiwanej wartości korzyści, jaką mielibyśmy uzyskać poprzez ową decyzję. Szczególnie ma ona duży wpływ, jeśli decyzja podejmowana jest przez większą liczbę osób.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania