Decydent

Odnosi się do podmiotu procesu decyzyjnego, a więc podmiotu, który dokonuje wyboru ostatecznego wariantu decyzji w określonej kwestii. Najczęściej jest to człowiek, a więc po prostu my, kiedy podejmujemy jakąkolwiek decyzję w życiu, ważną bądź bardziej błahą, ale również grupa osób, jakiś zespół, jak i maszyna, a więc sterownik poprzez odpowiednie oprogramowanie, który ustala niektóre parametry automatycznie do właściwości tworzywa, procesu, który wykonuje, jak i elementów, parametrów, które już wcześniej podał mu operator owej maszyny.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania