Analiza ryzyka

Celem tego zjawiska jest określenie, a także oszacowanie swoistego prawdopodobieństwa, jak i potencjalnych skutków ewentualnego niepożądanego zjawiska, jakie może się pojawić. Jest to swoiste działanie, które skierowane jest na obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie podmiotu i podejmowanie środków przeciwdziałania oraz minimalizacji owego ryzyka. Jest to jeden z elementów procesu zarządzania ryzykiem. Istnieje kilka typów analizy, jak: podejście podstawowego poziomu, podejście nieformalne, szczegółowa analiza ryzyka oraz podejście mieszane.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania