Teoria decyzji

Tym terminem określa się wspólny obszar zainteresowań dla wielu dziedzin nauki i życia codziennego. Przede wszystkim obejmuje on analizę i wspomaganie całego procesu podejmowania decyzji. Szczególnie korzystają z niej: matematyka, statystyka, psychologia, filozofia, socjologia, ekonomia, zarządzanie, informatyka, prawo czy medycyna. Wyróżnia się klasyczną i kognitywistyczną teorię decyzji. Pierwsza szuka rozwiązań najlepszych w tak zwanych dziedzina dobrze sformalizowanych. Z kolei drugie szukają rozwiązań wystarczających i skutecznych. Klasyczna teoria decyzji dzieli się na dwa etapy, a mianowicie wspomniane już: analizę i wspomaganie decyzji. Teorie decyzji wchodzą w życie w sytuacji, gdy mamy dużą ilość dostępnych wariantów, gdy jest skomplikowana sytuacja decyzyjna, gdy są możliwości wysokich korzyści bądź dużych strat, gdy jest ogromna waga problemu decyzyjnego, a także gdy pojawił się skomplikowany proces decyzyjny. Z takimi sytuacjami mamy do czynieni praktycznie każdego dnia, ale czasami występują wprost sytuacje wyjątkowe, szczególnie trudne i ważne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania