Planowanie

Jest to swoisty element zarządzania. Polega on na tym, że decyduje się o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie byłyby w stanie zaistnieć samodzielnie i same z siebie. Wyróżnia się kilka typów planowania, a mianowicie: strategiczne (powyżej pięciu lat w przód), długoterminowe (od dwóch do pięciu lat w przód), średnioterminowe (do roku), krótkoterminowe (do trzech miesięcy), a także bieżące (najczęściej tego samego lub następnego dnia). Cechami planowania są: celowość, skuteczność, kompletność oraz prymat owego planowania.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania