Nauka pitagorasa

Mogłoby się wydawać, że pitagoras wszystkie swoje nauki przekazywał w postaci maksym. Część z nich jest przez nas do dzisiaj niezrozumianą, a szczególnie z powodu nieznajomości kontekstu kulturowego, część jednak do dzisiaj zachowuje swoją aktualność. Twierdził on między innymi że liczba to istota wszystkich rzeczy, że osoba mówiąca jest jednocześnie siejącą, osoba słuchająca natomiast zbierającą. Twierdził też, że jedne z najkrótszych wyrazów, a mianowicie tak oraz nie wymagają od nas bardzo często najdłuższego zastanowienia. Posiadał on jeszcze wiele, wiele innych maksym, a oprócz tego zadawał on swoim uczniom każdego wieczora pytania, na które mieli sobie sami odpowiedzieć, dotyczyły one przede wszystkim osiągnięć danego dnia, zaniedbań w jego przeciągu popełnionych oraz wielu, wielu innych tym właśnie podobnych elementów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia