Pitagoras

Pitagoras był jednym z greckich filozofów, oprócz tego zajmował się on także matematyką oraz mistyką, to właśnie od niego pochodzi słynne twierdzenie pitagorasa, które dotyczyć będzie trójkąta prostokątnego. Co do ustalenia daty jego życia oraz działalności jest to dosyć ciężkie, większość wersji podaje, że były to okolice szóstego wieku przed naszą erą. Według niektórych żył on przez osiemdziesiąt lat, inni natomiast twierdzą, że udało mu się przekroczyć granice setki. Same przekazy o życiu pitagorasa są bardzo nieostrymi, a jeśli już to posiadają w sobie bardzo dużo legendarnych elementów, gdzie naprawdę trudno wyodrębnić czysto historyczne fakty i zdarzenia, które miały miejsce naprawdę od historii wymyślonych oraz dopowiedzianych przez ludzi. Niektórzy wątpiom nawet w jego istnienie. Przyjmuje się jednak powszechnie, że urodził się on w fenickim Tyrze, a w Atenach działał w czasach Polikratesa. Swoją działalność filozoficzno-religijną rozpoczął dopiero w Krotonie, gdzie otworzył szkołę. Brał on nawet udział w zawodach bokserskich w czasie olimpiady, gdzie udało mu się zdobyć tytuł mistrza.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia