Teoria polityczna Locke

Jak wiadomo Locke był także wziętym politologiem oraz politykiem. Do jednych z największych sukcesów w dziedzinie filozofii polityki było opracowanie teorii funkcjonowania rządów republikańskich, która z całą pewnością odzwierciedlała poglądy, które charakterystycznymi były dla myślicieli z okresu klasycystycznego. Teoria republikanizmu klasycznego z czasem została natomiast przekształcona w teorię nowoczesnego modelu demokratycznego. Niektóre z fragmentów dzieł Locka ta ten temat w całości cytowane są w Konstytucji oraz Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, tworząc w takowy sposób ich podstawę filozoficzną. Uznać można więc, że John Locke był tym, który stworzył podwaliny, pod sformułowanie zasad działania nowożytnej demokracji oraz modelu jej funkcjonowania, z jednoczesnym stworzeniem modelu demokratycznego rządu i innych elementów tego ustroju.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia