Geografia

Często przypisuje się tą naukę nie tylko do nauk przyrodniczych, ale i społecznych. Zajmuje się ona bowiem badaniem powierzchni Ziemi, jej zróżnicowaniem przestrzennym pod kątem zarówno przyrodniczym, jak i społeczno-gospodarczym, a także licznymi i różnymi powiązaniami między środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw. Twórcą tej nauki był Eratostenes z Cyreny. Definicja dokładna geografii pojawiła się dzięki S. Leszczyńkiemu. Według niego geografia jest nauką, która traktuje o przestrzennym zróżnicowaniu struktur fizyczno-geograficznych oraz społeczno-ekonomiczno-geograficznych, jak i o ich wzajemnym powiązaniu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze