Nauki ścisłe

Inaczej określa się je jako nauki matematyczne, rzadziej przyrodnicze, ponieważ często też tworzą je inne grupy nauk. Nauki ścisłe to grupa nauk, która zajmuje się badaniem świata, który nas otacza, a także tworzeniem niezwykle abstrakcyjnych modeli, które mogłyby służyć do opisu owego świata. Przede wszystkim naukami ścisłymi są: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka wraz ze wszystkimi swoimi poddziedzinami, działami. Jednocześnie należy tutaj zaznaczyć, że nauki te mają w sobie wiele wspólnego, a szczególnie stosowanie matematyki i jej zasad do metody opisu oraz modelowania zjawisk, które nas otaczają, jak i weryfikowanie hipotez poprzez doświadczenia i dowody matematyczne. Najczęściej wykorzystuje się między innymi statystykę, dział matematyki, do danych doświadczalnych. Współcześnie praktycznie niczego nie robi się bez matematyki, a na pewno nie prowadzi się badań, doświadczeń, nie stawia się hipotez, ponieważ nie byłoby możliwości ich zweryfikowania w kolejnym etapie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe