Wektor

Opierając się na definicji słownikowej można stwierdzić, że wektor jest jednym z obiektów geometrycznych, które występować będzie przede wszystkim w matematyce, ale także i w fizyce. Posiada on kilka charakterystycznych cech takich jak między innymi długość, poprawniej określana jako moduł oraz swój zwrot i kierunek, które określać będą orientację w danym kierunku. Bardzo często wektor przedstawiany jest w formie graficznej jako odcinek z określonym, kierunkiem, czy też jako strzałkę. Wiele działań czysto matematycznych będzie znajdowało swoje odzwierciedlenie jeśli chodzi o wektory, między innymi będzie można je dodawać, odejmować, mnożyć przez liczy i odwracać, oczywiście samo wykonywanie tych zadań będzie wyglądało trochę inaczej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ścisłe